Jobs

>>Jobs

Mga butang nga dili angay ika-ulaw!

Ang pagkaulaw usa kini ka pamati sa pagbatyag ug kahigwaos, kasal-anan o kung dili, kabakikaw. Sa karong panahona, kita nagatuyok sa tempo kung asa ang pagpahinobra sa materyales na butang gipalabi para lang magpadayag sa gipanag-iyang kabutangan. Usa pud kani ka resulta mao makapamati kita ug kaulaw sa mga sayop nga butang nga dili angay [...]

By | July 20th, 2017|Health and Wellness, Jobs, Lifestyle, Technology|Comments Off on Mga butang nga dili angay ika-ulaw!

7 Palatandaan na ikaw ay hindi magtatagal sa inyung trabaho

Muling pagbubuo at layoffs ay ang tanging bagay na isang empleyado ay maaaring mag-alala tungkol sa nakaraan, ngunit marami ay nagbago ngayong mga araw na ito isinasaalang-alang ang mahihigpit na beses ng ekonomiya. Halimbawa , ang mga kompanya ay pumunta sa pamamagitan ng bankruptcies , non-stop na liitan at kahit ang mga ilusyon ng seguridad [...]

By | November 7th, 2014|Jobs, Lifestyle, News|Comments Off on 7 Palatandaan na ikaw ay hindi magtatagal sa inyung trabaho